חזון העמותה

אנו שואפים לקיים מדינה המושתת על "אחריות סביבתית", בה כל אזרחיה יכירו בשטחים הציבוריים כמשאב לאומי שיש לשמור עליו ולטפחו מתוך תפיסה מוסרית וערכית. המיזם מדגיש את אחריותם האישית של התושבים לקחת את הזבל איתם הביתה, ולא להשאירו בשטחים הציבוריים. קהילת המיזם דורשת גיבוש תוכנית לאומית למיגור התופעה הקשה מאד של השלכת זבל ברשות הרבים, שתתמקד בחינוך, אכיפה וניהול פינוי אשפה. המיזם מיועד לאחד את כל עם ישראל על כל גווניו כדי להשיג את המטרות.

פרופ' מיכל ציון

פרופ' מיכל ציון הקימה באוגוסט 2020 את המיזם "קחו איתכם את הזבל". פרופ' מיכל ציון היא ראש המרכז להוראת המדעים בפקולטה לחינוך והמרכז לאנרגיה וקיימות, באוניברסיטת בר אילן. פרופ' מיכל ציון היא בעלת שם עולמי בתחום הוראת ולמידת חקר והטמעת מיומנויות של חשיבה ביקורתית בחינוך בכלל ובחינוך סביבתי וחינוך לבריאות בפרט. פרופ' מיכל ציון היא זוכת פרס הרקטור לחדשנות מדעית (2017), בעלת דוקטורט בתחום הביולוגיה המולקולרית של חקר הסרטן, זוכת פרס וולף לדוקטורנטית מצטיינת (1988), מורה לביולוגיה ומחנכת. זוכת פרס "מורה מצטיינת" מטעם משרד החינוך (2000).

הערכים שלנו

אהבת הארץ והטבע, אחריות,
ערבות הדדית, קיימות, שייכות

סיסמת המיזם

"קחו איתכם את הזבל"

נוסחת העבודה

יצירתיות, למידה מתמדת, מקצועיות, שיתוף

מטרות המיזם

חינוך: פיתוח אחריות אישית שתוביל את האזרחים להימנע מהשארת אשפה (זבל) ברשות הרבים. אכיפה וניהול פינוי אשפה: גיבוש תוכנית לאומית למיגור תופעת הלכלוך ברשות רבים בשיתוף פעולה עם קובעי המדיניות בישראל.

דרכי פעולה

הטמעת הרעיון של אחריות אישית בנושא הזבל בכל מערכות החינוך, בשילוב מיומנויות המאה ה- 21. דגש על הילדים הצעירים.
הפקת "ספר הזבל הגדול בישראל", כדי שיהווה זרז לגיבוש תוכנית לאומית.
הפצת עקרונות המיזם בכל אמצעי התקשורת והמדיה ובניית קהילה גדולה הכוללת את כל אוכלוסיית ישראל ללא הבדל דת, גזע ומין.
בניית קהילת תומכים ופעילים שיסייעו בקידום מטרות המיזם.
רתימת הרשויות לשיפור התשתיות (שינוי מערך הפחים, פינוי הזבל).

יעדים

רתימת משרדי הממשלה והרשויות המקומיות לטובת הטמעת עקרונות המיזם במערכות החינוך, הגברת האכיפה והתגייסות הכנסת לטובת שינויי חקיקה.
הפחתת האשפה במקומות ציבוריים: אתרי הטבע, חופי הים, רכבות, אוטובוסים ותחנות אוטובוסים, בתי קולנוע, בתי מלון, פארקים ושטחי ציבורי עירוניים.
בקיצור: שמירה על כל האיזורים שמחוץ לבתים שלנו.

מתנדבים

מיזם קחו איתכם את הזבל מופעל על ידי מתנדבים מכל גווני החברה: יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, פריפריה ומרכז. המתנדבים התארגנו בצוותים:
צוות חינוך (כולם אנשי חינוך מקצועיים)
צוות רשויות
צוות יחסי ציבור

אחי ושלי

מייצגים את המסר החינוכי של המיזם :
האשפה שלי באחריותי